18/08/2022 | 108

Loa tuyên truyền trở lại đường phố của Hà Nội

Loa tuyên truyền trở lại đường phố của Hà Nội

Tin từ Hà Nội, Việt Nam – Mặc dù giới chức cộng sản Việt Nam đã chuyển sang sử dụng kỹ thuật mới để tác động đến người dân, tuy nhiên, họ vẫn chưa từ bỏ các hình thức tuyên truyền từ thế kỷ trước, như bích chương hoặc loa phóng thanh, nay đã trở lại thành phố Hà Nội sau 5 năm vắng bóng.

Theo EFE, tân thị trưởng thành phố Hà Nội đã quyết định sẽ tiếp tục sử dụng loa phóng thanh kể từ nay đến năm 2025. Hành động này đã khiến người dân Hà Nội bất ngờ, khi mà những chiếc loa – vốn đã im hơi lặng tiếng từ năm 2017 – nay đã trở lại hoạt động bất chấp nhiều người cho rằng hệ thống này rất ồn ào, lỗi thời, và kém hiệu quả.

Được lắp đặt cách đây hơn nửa thế kỷ để khuyến cáo về các cuộc ném bom thời chiến và sau đó được sử dụng để tuyên truyền cộng sản, loa phóng thanh đã là một phần của Việt Nam trong nhiều thập niên. Trong khi thiết bị này vẫn có vai trò nhất định ở các vùng nông thôn, tính hữu ích của loa phóng thanh ở thành phố có vẻ hạn chế.

Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự tại đại học University of New South Wales ở Úc, cho biết tiếng ồn của thành phố sẽ át hoàn toàn tiếng của loa phóng thanh. Bên cạnh đó, ông Thayer nói rằng do người dân thời hiện đại sẽ truy cập thông tin mới qua điện thoại của họ, loa phóng thanh sẽ chỉ góp phần gây ra ô nhiễm tiếng ồn ở Hà Nội vốn đã ồn ào. Suy nghĩ của ông Thayer cũng giống như suy nghĩ của hàng trăm người Việt Nam trên mạng xã hội.