12/12/2017 | 0

Lo ngại quốc hội sẽ không tài trợ chương trình bảo hiểm trẻ em CHIP

Lo ngại quốc hội sẽ không tài trợ chương trình bảo hiểm trẻ em CHIP

Washington DC. (Reuters) – Vào tháng 9 vừa qua, Quốc Hội Hoa Kỳ đã để chương trình Bảo hiểm y tế cho trẻ em CHIP hết hạn. Từ đó đến nay, các tiểu bang đang chi xài số tiền cuối cùng còn lại trong ngân quỹ CHIP. Nhiều phụ huynh, bác sĩ, đang thắc mắc rằng, liệu Quốc Hội có khôi phục lại chương trình từng được cả 2 đảng ủng hộ này hay không.

Chương trình CHIP là một chương trình liên bang, được tạo ra vào 2 thập niên trước, để bảo đảm rằng các gia đình thu nhập không cao, nhưng lại không đủ thấp để được hưởng Medicaid, sẽ vẫn có được bảo hiểm y tế cho con em của họ. Khoảng 9 triệu trẻ em Hoa Kỳ đang có bảo hiểm y tế thông qua chương trình CHIP này.

Các tiểu bang như Pennsylvania, Utah, West Virginia, và Colorado, đều thông báo rằng ngân quỹ CHIP của họ sẽ cạn tiền vào tháng 1 hoặc tháng 2. Các dự luật tài trợ chương trình CHIP đã được phê chuẩn tại các ủy ban liên quan tại Hạ Viện và Thượng Viện vào tháng 10 vừa qua, nhưng lại bị đình chỉ khi các nhà lập pháp không đồng ý về việc cắt giảm ngân sách của các chương trình khác để chi trả cho CHIP. Nhiều nhà lập pháp và viên chức tại Quốc Hội từng nói rằng, việc tài trợ cho CHIP nhiều khả năng sẽ được quyết định trong dự luật ngân sách cuối năm. Tuy nhiên, hiện tại, chưa có dự luật ngân sách CHIP nào được lên lịch trình để đưa ra Quốc Hội xem xét. (Ngô Bảo)

TAGS: chip