29/11/2016 | 0

Lỗ hỏng có thể trong kết hoạch hạ tầng cơ sở của ông Trump

Lỗ hỏng có thể trong kết hoạch hạ tầng cơ sở của ông Trump

Washington, DC. (CBS) – Các nhà đầu tư hoan nghênh đề nghị của tổng thống đắc cử Donald Trump để tiêu 1,000 tỷ Mỹ kim vào hạ tầng cơ sở trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên các kinh tế gia đặt câu hỏi về tác động kinh tế của kế hoạch bởi vì cấu trúc bất thường và phức tạp của nó.

Họ cảnh báo thực tế ít hoàn thiện hạ tầng cơ sở và tạo lợi nhuận nhiều hơn cho lãnh vự tư nhân. Ông Trump kêu gọi chính phủ tránh chi tiêu trực tiếp và mượn nợ, thay vào đó là trợ cấp cho các nhà phát triển tư nhân với các khoản tín dụng thuế lớn để xây đường, cầu và các dự án khác.

Các nhà phát triển sẽ sở hữu hạ tầng cơ sở và thu lệ phí đường. Các nhà phê bình gọi đây là mượn nợ cửa sau, với trách nhiệm ít hơn là chính phủ chi tiêu trực tiếp. Họ cho rằng kế hoạch sẽ dẫn tới việc tập trung vào các dự án có lợi cho lãnh vực tư nhân và ít hơn các dự án bảo trì và hoàn thiện cần thiết tại các khu vực nghèo.

Chi tiết kế hoạch của ông Trump vẫn sơ sài, nhưng nói chung kế hoạch kêu gọi tín dụng thuế tương đương với 82% vốn chủ sở hữu tài chính cá nhân chi tiêu vào hạ tầng cơ sở. Ý tưởng là tận dụng tiền công để thu hút tiền tư nhân và có thêm nhiều dự án được xây dựng.

Viện Chính Sách Kinh Tế tranh luận rằng kế hoạch có thể không dẫn tới nhiều đầu tư mới bởi vì nó bị chi phối bởi ý thức hệ là thương nghiệp tư nhân thường mong đợi đầu tư công trực tiếp vào hạ tầng cơ sở. (Nguyên Trân)