Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng LM Nguyễn Văn Khải nói về đại hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản”

LM Nguyễn Văn Khải nói về đại hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản”

Mời quý vị cùng lắng nghe những nhận xét của linh mục Nguyễn Văn Khải về đại hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” tại Úc Châu và vụ côn đồ tấn công giáo xứ Thọ Hoà.