Livestream phổ biến kiến thức phòng ngừa coronavirus cùng VietRise

Hôm 17 tháng 3 năm 2020, các bạn trẻ của tổ chức VietRise đã tổ chức 1 buổi livestream phổ biến kiến thức về phòng ngừa dịch coronavirus cho các cộng đồng trên mạng xã hội trong giai đoạn coronavirus đang lây lan tại Hoa Kỳ. Phóng viên Tiến Trung tường trình sau đây: