Home Tin Tức Sinh Hoạt SBTN LIVE – SBTN Tâm Tình Cùng Khán Giả

LIVE – SBTN Tâm Tình Cùng Khán Giả

https://www.youtube.com/watch?v=9TQyDbYPoHg

Quý vị ở khắp nơi trên thế giới hãy vào trang nhà WWW.SBTN.TV để mua bộ đĩa Nhạc Thính Phòng (Season 1) và để đóng góp bảo vệ vệ lý tưởng của SBTN, đó là cùng nhau bảo tồn các văn hóa, di sản đẹp của miền Nam Việt Nam và đoàn kết người Việt hải ngoại để đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do.

Quý vị ở Hoa Kỳ có thể gọi vào số 1-657-900-8833 trực tiếp đóng góp và nói chuyện với các anh chị em SBTN.