Linh mục Nguyễn Văn Lý: “Lần này họ khắc nghiệt còn hơn cả thời Stalin”

Linh mục Nguyễn Văn Lý cho biết trong trại giam Hà Nam ông không bị cấm thực hành tôn giáo theo cách riêng nhưng bị cấm truyền đạo cho những tù nhân khác trong trại. Linh mục Nguyễn Văn Lý cho biết trong 42 năm 1 tháng làm linh mục của mình ông chỉ duy nhất được làm việc do Giáo hội bổ nhiệm 6 năm, ngoài ra thì bị tù và quản chế. Ông nói vui rằng thời gian ở tù là thời gian ông nhận nhiệm sở mới và những tù nhân cũng như công an quản giáo là những linh hồn mà ông cần cầu nguyện. Linh mục Lý năm nay 70 tuổi là tù nhân lương tâm vì tôn giáo và nhân quyền, ông là một trong những người sáng lập khối đấu tranh dân chủ 8406.