08/01/2020 | 203

Linh mục Nguyễn Đình Thục 3 lần bị cấm dâng lễ

Linh mục Nguyễn Đình Thục 3 lần bị cấm dâng lễ

Linh mục Nguyễn Đình Thục (Ảnh: FB Nguyễn Đình Thục)

Tin Vietnam.- Ngày 8 tháng 1 năm 2020, trên trang facebook của Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết, từ tháng 8 năm 2019 đến nay, ngài đã bị cấm dâng Lễ 3 lần.

Cụ thể, vào tháng 8 năm 2019, Linh mục Thục đi lễ khấn một thầy ở tỉnh Đồng Nai. Vào buổi tối trước ngày lễ, Linh mục này đã gọi điện nói với cha Thục rằng, công an đã đến gặp cha bề trên nhà dòng doạ rằng, nếu để cho cha Thục dâng lễ thì sẽ huỷ Thánh lễ khấn dòng. Vì vậy, cha bề trên đã đề nghị cha Thục đừng đến buổi lễ này.

Lần thứ 2 là vào tháng 11 năm 2019, linh mục Thục vào dâng lễ truyền chức linh mục ở Bình Dương. Lần này linh mục Thục đi một cách âm thầm, không báo tin cho giáo dân ở giáo xứ này. Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, vào buổi tối trước ngày dâng lễ, thầy tiến chức đã gọi điện báo với linh mục Thục rằng, công an đã đến đe doạ vị thầy này suốt ngày, và nếu linh mục Thục đến dâng lễ thì buổi lễ sẽ bị an ninh quấy phá. Vì vậy, vị Linh mục này đã đề nghị cha Thục đừng đến.

Và lần thứ 3 là ngày mà Linh mục Thục đưa lên facebook, tức là ngày 8 tháng 1, là ngày thánh lễ truyền chức cha quê hương Song Ngọc ở Sài Gòn. Nhưng mấy ngày trước, linh mục Thục nhận được thông tin công an đến hăm doạ nhà dòng không cho ông dâng lễ. Nên linh mục Thục đã được cha ở quê hương Song Ngọc đề nghị ông đừng có vào.

Được biết, Linh mục thục là quản xứ Song Ngọc, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Linh mục là người cùng người dân đấu tranh đòi quyền lợi sau thảm hoạ Formosa.

An Nhiên