Linh mục gốc Việt muốn nhường quốc tịch Mỹ cho người tị nạn Syria

Linh mục gốc Việt muốn nhường quốc tịch Mỹ cho người tị nạn Syria

Một linh mục gốc Việt ở Rosemead, California hồi cuối tháng 1 viết thư cho Tổng thống Donald Trump để phản đối sắc lệnh hành pháp giới hạn số người tị nạn vào Hoa Kỳ.

Trong bức thư được một số trang mạng Công giáo phổ biến, Linh mục Nguyễn Hoài Chương cho biết “trái tim và linh hồn” ông bị đóng băng, bởi vì ông là một người tị nạn. Gia đình ông đến Hoa Kỳ sau khi lên thuyền vượt biển vào ngày 29 tháng 4 năm 1975. Cha mẹ của Linh mục Chương cũng từng trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản ở miền Bắc vào năm 1953.

Ông viết trong thư gửi Tổng thống Trump rằng, “trở thành một người tị nạn là chọn lựa mà người ta thực hiện khi không có chọn lựa nào khác”, Do mang ơn hàng triệu người Mỹ đã chiến đấu bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là 58,220 binh sĩ Mỹ đã tử trận, cho nên trong 42 năm qua, ông đã làm hết sức mình để “làm cho nước Mỹ vĩ đại”.

Ông trở thành một tu sĩ của Dòng Salesians of Don Bosco vào năm 1979. Hồi trẻ, ông từng muốn trở thành một linh mục tuyên úy để đền ơn những người đã hiến dâng mạng sống của mình nhằm bảo vệ tự do. Nhưng nay, Linh mục Chương viết rằng, ông muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, và yêu cầu Tổng thống Trump ban nó cho một người tị nạn Syria.

Ông cũng cho biết sẽ yêu cầu lãnh đạo tôn giáo của ông cho phép ông tiếp tục sứ mạng tại một trong 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, mà dân chúng bị cấm vào Hoa Kỳ.

Huy Lam / SBTN