Linh mục Đinh Hữu Thoại nói về chương trình “Tri ân anh – Người thương phế binh VNCH”

Chương trình “Tri ân anh – Người thương phế binh VNCH” đã được văn phòng Công Lý Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện đã hơn 1 năm nay. Chương trình này xuất phát đầu tiên từ chùa Liên Trì (Sài Gòn) khi hòa thượng Thích Không Tánh phát quà cho các thương phế binh VNCH nhưng bị nhà cầm quyền địa phương ngăn cản. Sau đó, thầy Thích Không Tánh đã chuyển giao công việc này cho Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, nơi có điều kiện tốt hơn. Phóng viên SBTN đã có dịp trò chuyện cùng linh mục Đinh Hữu Thoại – Người phụ trách văn phòng Công Lý Hòa Bình và trực tiếp làm công việc giúp đỡ các thương phế binh. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông sau đây.