Linh mục Chánh Xứ Thánh Linh bị nhiễm COVID-19

Linh mục Chánh Xứ Thánh Linh bị nhiễm COVID-19

Trong một thông báo gởi ra cho giáo dân hôm Thứ Sáu (24 Tháng Bảy) và được đăng trên trang Facebook của nhà thờ, Linh Mục Trần Cao Thượng, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church), thành phố Fountain Valley, vừa cho biết ông bị dương tính với COVID-19. Ông nhận được kết quả xét nghiệm vào Thứ Hai (27/7). Ngay lập tức, ông liền tự cách ly theo đúng hướng dẫn của Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) và của Giáo Phận Orange.

Linh mục cho biết lần cuối cùng ông cử hành Thánh Lễ là 6 giờ chiều Thứ Năm (16 Tháng Bảy). Ông cũng cử hành Bí Tích Giải Tội và Bí Tích Rửa Tội cho một số người vào sáng Thứ Bảy (18 Tháng Bảy). Ông cũng cho biết nhân viên nhà thờ đã được thông báo việc ông bị dương tính với COVID-19 và đã thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

Trong khi đó, theo Linh Mục Thượng, văn phòng nhà thờ sẽ được tẩy trùng. Hiện nay, văn phòng giáo xứ đã đóng cửa. Tuy nhiên, điện thoại của giáo xứ vẫn có người trực từ xa để giải quyết mọi công việc thường ngày.

Linh Mục Trần Cao Thượng là một trong sáu linh mục chánh xứ gốc Việt tại 16 nhà thờ của Giáo Phận Orange có cộng đoàn Việt Nam. Sau hai năm làm quản xứ Giáo Xứ Thánh Linh, hôm 1 Tháng Bảy, 2019, ông được Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange bổ nhiệm làm chánh xứ.