Lính cứu hỏa cho thấy sự nguy hiểm của việc chiên gà tây đông lạnh trong ngày lễ Tạ Ơn

Lính cứu hỏa cho thấy sự nguy hiểm của việc chiên gà tây đông lạnh trong ngày lễ Tạ Ơn

Ảnh: Reuters

Nguy hiểm từ việc chiên ngập dầu không đúng cách đối với gà tây đông lạnh nhân ngày  Lễ Tạ ơn đã được thể hiện trong một đoạn video được quay bởi Sở cứu hỏa Phoenix vào hôm thứ Hai (25/11). Đoạn video cho thấy hai lính cứu hỏa đặt một con gà tây đông lạnh vào vạt dầu sôi. Và kết quả là một quả cầu lửa khổng lồ. Sở cứu hỏa đính kèm dòng chữ “Lính cứu hỏa Phoenix thể hiện cách chiên gà tây hoàn toàn sai trong mùa lễ này”, với lời khuyên hàng đầu của họ: rã đông gà tây hoàn toàn trước khi chiên ngập dầu, dùng lượng dầu chính xác và không bao giờ chiên trong nhà.

Mộc Miên