LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Trò chuyện về đêm hội Let’s Rock (P2)

Trong chương trình LIFE+STYLE với Thuỳ Dương ngày hôm nay sẽ mang quý vị đến buổi trò chuyện cùng nhiều ca sĩ có tên tuổi tại hải ngoại như Lâm Thuý Vân, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Huy Vũ, Hà Tuấn Huy. Cùng nghe họ nói về đêm nhạc Let’s Rock sẽ được tổ chức tại Avec vào ngày 1 tháng 5 năm 2014. Kính mời quý vị cùng theo dõi.