LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Trò chuyện cùng vợ chồng ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Chương trình LIFE + STYLE với Thuỳ Dương kỳ này có dịp đến với nhà hàng The Kickin’ Crab ở Costa Mesa do vợ chồng ca sĩ NGuyễn Hồng Nhung điều hành, cùng nghe giới thiệu về những món ăn tại nhà hàng và chia sẻ thêm về đời sống gia đình của Nguyễn Hồng Nhung. Bên cạnh đó, mời quý vị cùng đến với The Kickin’ Crab để thưởng thức những món ăn độc đáo nhất của nhà hàng.