LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Trò chuyện cùng nữ danh ca Julie Quang