Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống Life+Style với Thùy Dương LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Trò chuyện cùng nữ danh ca Julie Quang