LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Trò chuyện cùng Ca sĩ Nguyên Khang

Chương trình LIFE + STYLE with Thuỳ Dương tuần này có dịp trò chuyện cùng Ca Sĩ Nguyên Khang và được nghe anh chia sẻ về chuyện lập gia đình những đứa con của anh. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ về cuốn CD Tình Hờ, về những cảm xúc trong những bài hát và quá trình anh thực hiện cuốn CD này.