LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Trò chuyện cùng BeBe Hoàng Anh (P2)

Chương trình LIFE+STYLE với Thuỳ Dương kỳ này được tiếp chuyện cùng BeBe Hoàng Anh, người vợ của MC/Nhạc sĩ Việt Dzũng. Kính mời quý vị cùng theo dõi để hiểu thêm về cuộc sống riêng tư, cũng như những kỷ niệm của cô đối với MC/Nhạc sĩ Việt Dzũng.