LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Mang hạnh phúc đến với những chú chó hoang

Trong chương trình LIFE + STYLE với Thuỳ Dương kỳ này muốn mang đến quý vị khán giả 1 thông điệp rằng hãy mang những chú chó bỏ hoang về nuôi để mang đến 1 tương lai mới cho những chú chó này. Chương trình còn đưa quý vị đến một nơi có thể tìm và xin một chú chó thật ưng ý, đó là OC Animal Care và được nghe về những thủ tục để xin một chú chó về nuôi qua cuộc trò chuyện của Thuỳ Dương và một nhân viên tại OC Animal Care. Mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện sau đây.