LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Hướng dẫn cách làm đèn cầy (nến)

Khác với những chương trình LIFE+STYLE với Thuỳ Dương trước đây, kỳ này Thuỳ Dương sẽ hướng dẫn cho quý vị biết cách làm đèn cầy (nến), một trong những vật dụng trang trí quan trọng trong mỗi gia đình. Kính mời quý vị cùng theo dõi và cùng thử làm đèn cầy với Thuỳ Dương nhé.