LIFE+STYLE với Thuỳ Dương: Chương trình từ thiện của Ziba Beauty

Chương trình LIFE+STYLE với Thuỳ Dương kỳ này có dịp cùng với đến thăm một ngôi trường ở Cam Bốt với một chương trình dạy nghề cho các thiếu nữ của Ziba Beauty tại SENHOA’s Lotus Kids Club. Bên cạnh đó, Thuỳ Dương cũng muốn chia sẻ đến quý vị một khía cạnh trong cuộc sống của Thuỳ Dương mà theo cô thì đó là một niềm đam mê làm việc với những người tình nguyện viên. Ngoài ra, quí vị khán giả có thể nghe những lời tâm sự của những con người nghèo khổ tại đây cùng với những ước mơ thật giản dị của họ.