01/11/2016 | 1

Liệu ứng cử viên độc lập trở thành tổng thống?

Liệu ứng cử viên độc lập trở thành tổng thống?

Tin Tổng Hợp. (Reuters) – Ứng cử viên độc lập Evan McMullin đang giành phiếu của đối thủ Donald Trump tại tiểu bang Utah.

Từ bao đời nay, Utah được xem là thành trì khó xâm nhập của đảng Cộng Hòa. Nếu cựu nhân viên CIA giành trọn 6 phiếu đại biểu của tiểu bang, và nếu một số khảo sát thực sự cho thấy ông McMullin đang giành ưu thế ở Utah, thì ông có thể ngăn chặn ông Trump và ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton trở thành tổng thống.

Lý do là vì hệ thống cử tri đoàn đầy phức tạp của Hoa Kỳ. Thực tại cho thấy cử tri Mỹ nô nức đi bầu từ nay cho đến ngày 8 tháng 11. Nhưng không phải số phiếu phổ thông, mà chính là cử tri đoàn mới thực sự quyết định ai là tổng thống Hoa Kỳ.

538 thành viên của cử tri đoàn được phân bổ cho 50 tiểu bang và District of Columbia, dựa trên số phiếu phổ thông. Ứng cử viên nào giành được tối thiểu 270 phiếu đại biểu, người đó chiến thắng.

Nếu ông McMullin giành trọn 6 phiếu của cử tri đoàn, và nếu tính theo tỷ lệ khít khao hiện nay, có thể 2 ứng cử viên còn lại không giành được phiếu đa số.

Ví dụ bà Clinton chỉ được 269 và ông Trump chỉ được 263. Trong trường hợp đó, kết quả bầu cử sẽ chuyển sang Hạ Viện, và một tiến trình mới lại được thực hiện để quyết định xem ai sẽ là tổng thống.

Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát nhưng đa số lại không ủng hộ ông Trump, do đó ông McMullin tin rằng đảng Cộng Hòa sẽ chuyển sự ưu ái của họ cho ông.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump rất xa, và có thể bà sẽ chiến thắng với tỷ số 278 trên 174. (Mai Đức)