14/08/2023 | 43

Liệu ông Trump có bị truy tố tại tiểu bang Georgia hay không?