14/01/2023 | 44

Liệu có mô hình nào mà hành pháp dân chủ và hạ viện Cộng Hòa của McCarthy phải noi theo hay không?