02/05/2023 | 37

Liệu căng thẳng và khác biệt giữa hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ có thể giải quyết được hay không ?