18/02/2016 | 0

Liệu bầu cử ở Việt Nam sẽ hết “đấu tố” ứng cử viên tự do ?

Liệu bầu cử ở Việt Nam sẽ hết “đấu tố” ứng cử viên tự do ?

Theo một nguồn tin trong chính quyền CSVN cho hay, dự thảo bản Hướng dẫn công tác bầu cử 2016 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra có điểm thay đổi quan trọng nhất tại bước “Hội nghị cử tri, lấy ý kiến về ứng cử viên”.

Theo đó, việc “đầu tố” sẽ bị nghiêm cấm triệt để. Nếu Hội nghị cử tri nào có hiện tượng đó, thì coi như buổi đó không hợp lệ, phải dừng ngay, hoặc hủy kết quả lấy ý kiến cử tri. Ông Nguyễn Sinh Hùng – chủ tịch Quốc hội còn nói rõ, “không thể để hội nghị cử tri thành buổi khiếu nại, tố cáo”.

Nếu được thông qua, đây có thể được coi là một sự tiến bộ đáng kể trong hoạt động lựa chọn ứng viên vào danh sách tranh cử cuối cùng. Các ứng viên tự do có thể có được điều kiện tốt hơn để qua vòng lấy ý kiến cử tri tại địa phương nơi cư trú hoặc nơi làm việc, để vào vòng hiệp thương thứ ba ở cấp tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, tại vòng hiệp thương thứ ba, Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương có thể ngầm gạt bỏ nhiều ứng cử viên ra khỏi danh sách tranh cử, bởi không có trong “cơ cấu”, hoặc chính quyền không muốn. Các ứng cử viên bị gạt khó có thể nhận được câu trả lời về lý do bị gạt ra.

Do vậy, con đường để các ứng viên tự ứng cử lọt vào danh sách tranh cử vẫn còn vướng mắc khó khăn tại vòng hiệp thương thứ ba.

Nhìn chung, hệ thống bầu cử tại Việt Nam vẫn thiếu tính dân chủ, chịu sự chi phối của đảng CSVN. Nó hạn chế nhiều quyền của ứng viên, đặc biệt là trong hoạt động vận động tranh cử.

Nhật Nam / SBTN