03/03/2018 | 0

Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai ra tuyên cáo về vụ Vietface cộng tác với đài Vĩnh Long

Bản tuyên cáo gọi đây là “cánh tay nối dài để thực hiện công tác ‘văn hóa vận’ của Cộng Sản Việt Nam.” Bản tuyên cáo xác nhận rằng Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai “không bao giờ dung tha cho bọn tay sai, kẻ tiếp tay cho bọn gian ác hầu tiếp tục sống trên sự đau khổ của hơn 90 triệu đồng bào quốc nội.” Ở cuối bản tuyên cáo, Liên Ủy Ban kêu gọi mọi người hãy cùng tiếp tay với Liên Ủy Ban trong thời gian tới.