Liên trường ở Nam California đón giao thừa & gây quỹ cho các TPB VNCH

Theo truyền thống đã có từ 16 năm qua, vào tối Chúa Nhật 31/12/1017, Liên trường Trung Học Việt Nam Nam California đã tổ chức buổi dạ tiệc đón giao thừa và gây quỹ Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà. Buổi dạ tiệc cósự tham dự đông đảo các giáo sư, cựu học sinh liên trường, các mạnh thường quân và thân hữu.