26/03/2015 | 0

Liên minh làm cho ISIS bị suy yếu

Liên minh làm cho ISIS bị suy yếu

Washington, DC. (Reuters) – Tướng hồi hưu John Allen, đặc sứ của Tổng Thống Barack Obama tại liên minh chống phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo, tuyên bố nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu đang làm suy yếu nhóm phiến quân.

Trong phiên điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ vào hôm Thứ Năm, ông Allen nói liên minh rõ ràng đang làm suy yếu khả năng của nhóm Quốc Gia Hồi Giáo. Ông John Allen cho biết ông tin tưởng vào chiến lược của liên minh để bàn bạc, để chống lại nhóm phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo trong lãnh vực thông tin, vật chất và tài chánh mà nhóm phiến quân hoạt động. Theo ông John Allen, phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo đã mất hơn một phần tư lãnh thổ mà chúng chiếm giữ tại Iraq. Ngoài ra, sự khó khăn gia tăng về tài chánh của tổ chức, cùng với tinh thần suy giảm và số lượng phiến quân đào ngũ tăng rõ ràng cho thấy khả năng của nhóm Quốc Gia Hồi Giáo đang suy yếu.

Tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng tình hình trở nên phức tạp hơn. Ông cho biết sự quyến rũ của cái gọi là caliphate đang công kích trực tiếp. (Nguyên Trân)