10/06/2021 | 55

Liên minh châu Âu từ chối mua 100 triệu vaccine J&J

Liên minh châu Âu từ chối mua 100 triệu vaccine J&J

Các viên chức châu Âu cho biết Liên minh châu Âu quyết định không mua 100 triệu liều vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson và đang xem xét việc tặng 100 triệu mũi tiêm tùy chọn khác, nếu được đặt hàng.

Các cuộc thảo luận cho thấy sự sụt giảm niềm tin vào mũi tiêm một liều, vốn ban đầu được xem là quan trọng cho một nỗ lực tiêm chủng thành công ở châu Âu, nhưng đa phần trở thành một phương án dự phòng sau các vấn đề về an toàn và nguồn cung cấp. Ba viên chức châu Âu có hiểu biết trực tiếp về hợp đồng với các nhà sản xuất vaccine thông báo với Reuters rằng vào cuối tháng 3, EU để thời hạn đặt hàng 100 triệu liều bổ sung mất hiệu lực.

Theo hợp đồng, EU đặt hàng 200 triệu liều vaccine và có các lựa chọn mua thêm 200 triệu liều nữa trong hai đợt riêng biệt. Các viên chức cho biết thời hạn cho phương án thứ hai đối với 100 triệu liều còn lại sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6, nhưng Liên minh châu Âu vẫn chưa quyết định về việc có mua hay không.

Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu từ chối bình luận về vấn đề này. Các vấn đề về nguồn cung cấp của công ty có thể đóng một vai trò trong quyết định này. Một viên chức của Ủy ban châu Âu được tiếp cận dữ kiện giao hàng mới nhất cho biết trong đơn đặt hàng ban đầu, J&J cam kết giao 55 triệu liều thuốc cho EU vào cuối tháng 6, nhưng cho đến nay chỉ chuyển giao được khoảng 12 triệu liều.