17/03/2018 | 4

Liên Hiệp Quốc: Việt Nam nằm trong 5 quốc gia vi phạm tự do tôn giáo nhiều nhất

Liên Hiệp Quốc: Việt Nam nằm trong 5 quốc gia vi phạm tự do tôn giáo nhiều nhất

Việt Nam là một trong 5 quốc gia vi phạm tự do tôn giáo nhiều nhất. Đó là nhận định của Tiến sĩ Ahmed Shaheed, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo. Ông Shaheed đưa ra nhận định này trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do hôm Thứ Sáu 16/03.

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đang họp khoá thứ 37 tại Điện Quốc Liên ở Geneva, Thụy Sỹ, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3. Hàng trăm đại diện của các chính phủ quốc gia thành viên và của các tổ chức phi chính phủ khắp năm châu về tham dự để theo dõi, báo cáo và thảo luận tình hình nhân quyền trên thế giới. Vấn đề tự do tôn giáo được quan tâm đặc biệt tại khoá họp.

Tiến sĩ Shaheed chỉ ra rằng theo các dữ liệu trong suốt thập niên qua của nhiều báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, Việt Nam luôn nằm trong nhóm quốc gia có số lượng thông báo vi phạm tự do tôn giáo cao nhất. Các nghiên cứu toàn cầu đều đặt Việt Nam vào danh sách 10 quốc gia trên thế giới có thái độ vô cùng tiêu cực đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong lĩnh vực công cộng hay tư nhân.

Khi nhận định về Luật Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo mà Việt Nam vừa ban hành, Tiến sĩ Shaheed nói rằng đạo luật này bản chất là sự “siết cổ thái quá” đối với những tôn giáo không được nhà nước thừa nhận. Trong phúc trình của mình tại khóa họp ở Geneva, Tiến sĩ Shaheed cũng đưa Việt Nam vào nhóm những quốc gia giới hạn các tự do dân sự, do thái độ tiêu cực của nhà cầm quyền đối với tôn giáo hay với riêng một số tôn giáo.

Huy Lam / SBTN