22/09/2023 | 84

Liên Hiệp Quốc mất sinh khí, Trung Cộng nội tình tối tăm, Ukraine vẫn phản công

Liên Hiệp Quốc mất sinh khí, Trung Cộng nội tình tối tăm, Ukraine vẫn phản công