Liên Hiệp Quốc cho rằng mức độ hiểu biết về ICCPR của Việt Nam còn khiếm khuyết

Liên Hiệp Quốc cho rằng mức độ hiểu biết về ICCPR của Việt Nam còn khiếm khuyết

Ảnh: Vietnam News

Tin từ Geneva, Thụy SĨ – Uỷ ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc nói rằng, mức độ hiểu biết của nhà cầm quyền CSVN về Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) còn khiếm khuyết trong văn bản Nhận xét Kết luận về Việt Nam mà Uỷ ban đã công bố ngày 28 tháng 3.

Uỷ ban Nhân quyền LHQ viết trong bản Nhận xét Kết luận về Việt Nam sau hai phiên điều trần của nhà cầm quyền CSVN về việc thực thi công ước này vào hai ngày 11 và 12/3/2019 vừa qua tại Geneva rằng, “Ủy ban lấy làm tiếc là mức độ hiểu biết về ICCPR của nhà cầm quyền thành viên còn khiếm khuyết, mặc dù đã có nhiều sáng kiến nâng cao nhận thức.”

Bản nhận xét gồm 59 mục trong đó có 2 mục gồm 9 khoản hoan nghênh những mặt tích cực trong việc thực hiện ICCPR ở Việt Nam như phê chuẩn Công ước Chống tra tấn, Công ước về Quyền của Người khuyết tật, và sửa đổi một số luật nhằm cải thiện nhân quyền. Trong phần lớn nội dung còn lại lên tới 52 đoạn, Ủy ban nêu lên những lo ngạivề việc thực thi nhân quyền của nhà nước Việt Nam.

Theo Ủy ban, Hiến pháp CSVN đã không tích hợp đầy đủ các quyền được đảm bảo trong Công ước, và pháp luật CSVN đặt ra những hạn chế quá rộng làm ảnh hưởng lên mức độ thụ hưởng các quyền được nêu trong Công ước, chẳng hạn như hạn chế vì lý do an ninh quốc gia.

Quốc Tuấn