13/11/2013 | 0

LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN, UN WATCH CŨNG BÀY TỎ LO NGẠI

LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN, UN WATCH CŨNG BÀY TỎ LO NGẠI

Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền gồm 178 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới thì tỏ ra hoài nghi về khả năng cải thiện nhân quyền của Việt Nam trong thời gian tới sau khi Hà Nội có được ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Bà Julie Gromellon, đại diện Liên đoàn tại Geneva cho rằng Việt Nam đã không chứng tỏ những cam kết cải thiện nhân quyền trước khi trở thành thành viên của Hội đồng. Cho nên bà không nghĩ rằng một khi được ghế rồi thì họ sẽ cải thiện. Ngược lại thành tích nhân quyền của Hà Nội còn có thể sẽ tệ đi vì họ sẽ cảm thấy thuận tiện đàn áp hơn nữa một khi đã lọt được vào Hội đồng, bà không nghĩ thực trạng nhân quyền Việt Nam sẽ sớm có những thay đổi. Bà Gromellon kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực để buộc Việt Nam trong tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền phải cải thiện chính thành tích nhân quyền của mình trước khi nói tới chuyện tham gia bảo vệ hay kêu gọi các nước khác bảo đảm nhân quyền. Tổ chức UN Watch có trụ sở ở Geneva, cơ quan theo dõi các hoạt động toàn diện của Liên Hiệp Quốc, nói kết nạp các quốc gia vi phạm nhân quyền có tiếng như Việt Nam, Trung Cộng làm thành viên Hội đồng Nhân quyền chẳng khác nào cho kẻ chuyên phóng hỏa đứng đầu sở cứu hỏa. Tất cả 14 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm từ ngày 1 tháng giêng năm 2014. Hội đồng gồm 47 nước đại diện cho tất cả các khu vực là cơ quan chủ chốt và quan trọng nhất của Liên hiệp quốc trong việc thăng tiến và bảo vệ quyền con người trên thế giới.