Liên đoàn Lao Động Việt Tự Do vận động quốc tế cho nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam

Tháng 6 vừa qua, đại diện của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do đã tham dự các đại hội về quyền lao động của Nghiệp đoàn Pháp và của Liên Hiệp Quốc, cùng với sự gặp gỡ Tổng Liên đoàn Lao Động Thế giới để trình bày về tình trạng lao động Việt Nam, đồng thời tạo mối quan hệ với các Nghiệp đoàn quốc tế hầu vận động cho việc thành lập các Nghiệp đoàn độc lập tại VN. Từ thành phố Rennes, Pháp quốc, phóng viên SBTN gửi về bài tường trình.