Liên đoàn hướng đạo Tây Sơn họp mặt tất niên Xuân Đinh Dậu

Vào lúc 3giờ chiều Chúa Nhật ngày 22 tháng 01 năm 2017, Liên Đoàn Hướng Đạo Tây Sơn đã tổ chức Buổi Họp Mặt Tất Niên tại thành phố Portland. Với sự hiện diện của quý Linh Mục, Bà Robin là Khóa Trưởng Khóa Huấn Luyện Woodbadge 2015 của Châu Cascade Pacific, quý phụ huynh, và toàn thể các hướng đạo sinh.