Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Liên đoàn hướng đạo Bách Việt kỷ niệm 15 năm thành lập

Liên đoàn hướng đạo Bách Việt kỷ niệm 15 năm thành lập

Liên đoàn hướng đạo Bách Việt đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 ngày thành lập liên đoàn tại trung tâm Việt Mỹ San Jose và đã có khá đông quan khách đến tham dự. Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt là một đoàn hướng đạo Mỹ gốc Việt, được thành lập nhằm phục vụ tuổi trẻ Việt Nam sinh ra hoặc lớn lên trên đất Mỹ tại Santa Clara, miền Bắc tiểu bang California. Và ngoài ra là để để duy trì văn hoá và truyền thống dân tộc Việt. Sau 15 năm hoạt động, Liên Đoàn đã đạt được nhiều thành tích đáng kể về mọi mặt.

(54)