25/07/2016 | 0

Liên danh Clinton – Kaine trong chương trình 60 minutes

Liên danh Clinton – Kaine trong chương trình 60 minutes

Miami, Florida. (CBS) – Sau khi ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton chính thức giới thiệu Thượng Nghị sĩ Tim Kaine là phó tổng thống của bà ở tiểu bang Florida, liên danh Clinton – Kaine lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình 60 Minutes của CBS News vào hôm qua.

Ông Kaine từng là ủy viên hội đồng thành phố, Thị trưởng thành phố Richmond, Virginia, sau đó lên chức phó thống đốc rồi Thống đốc Virginia. Hiện nay ông là thượng nghị sĩ liên bang. Khi được hỏi tại sao chọn Tim Kaine làm phó tổng thống, ứng cử viên Clinton trả lời bà suy nghĩ rất nhiều về người cùng làm việc với bà tại Tòa Bạch Ốc. Đó phải là người có đầy đủ phẩm chất trở thành tổng thống nếu điều không may xảy ra cho bà.

Nhờ kinh nghiệm từng làm thị trưởng và thống đốc, ông Kaine đúng là một người như vậy. Ông cũng là người có quyết tâm hoàn thành mọi việc trong kế hoạch. Ông là người ủng hộ dân quyền, ủng hộ miễn phí giáo dục, tấn công vào bạo lực súng và biến đổi khí hậu. Ông là người duy nhất dám nói thẳng nếu không đồng ý với bà ở một số điểm. Bà Clinton tin rằng họ là một liên danh tuyệt vời, bà sẽ nhận được những lời khuyên tốt nhất của ông Kaine. Sau đó Thượng Nghị sĩ Kaine cho biết ông sẵn sàng dẫn dắt đất nước, vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Từng là người truyền giáo, luật sư đấu tranh cho dân quyền, viên chức địa phương, tiểu bang và liên bang, ông sẵn sàng đương đầu với mọi trách nhiệm, kể cả đó là trách nhiệm của một tổng thống. (Mai Đức)