20/02/2014 | 0

Liên Âu huấn luyện cảnh sát Miến kiểm soát đám đông

Liên Âu huấn luyện cảnh sát Miến kiểm soát đám đông

Yangon, Myanmar. (Reuters)
Khoảng 200 cảnh sát Miến Điện hôm Thứ Năm được các viên chức cảnh sát Liên Âu huấn luyện để giúp tăng cường khả năng kiểm soát đám đông một cách hữu hiệu tại Yangon, thủ đô Myanmar. Đây là dự án của Liên Âu nhằm giúp gia tăng phẩm chất hoạt động của lực lượng cảnh sát Myanmar.
Cuộc huấn luyện này bao gồm việc giới thiệu sách lược nhân quyền, việc hiểu rõ động lực của đám đông và làm sao để ngăn chặn sự leo thang của tình trạng bạo động một cách tốt nhất. Cuộc thực tập do các viên chức Liên Âu tổ chức nhằm mục đích cải thiện sự hiểu biết về nhân quyền tại nước này. Ít nhất 4,000 cảnh sát Myanmar được huấn luyện trong chương trình này và kế hoạch này sẽ còn được tiếp tục đến tháng 3, 2015.
Liên Âu đã gỡ bỏ cấm vận một năm trước đây sau khi kêu gọi cải cách hàng loạt, sau khi chính phủ quân đội Myanmar đứng qua một bên để bắt đầu việc thành lập một chính phủ dân sự vào năm 2011.

Sông Châu