11/11/2013 | 1

LIÊN ÂU CỨU TRỢ PHI LUẬT TÂN

LIÊN ÂU CỨU TRỢ PHI LUẬT TÂN

Tin Brussels – Cao Ủy Liên Âu đã dùng 3 triệu euro thuộc Quỹ Khẩn Cấp để giúp cho nạn nhân bão Haiyan ở Phi Luật Tân.  Nhân viên cứu cấp đang cố gắng tìm cách tới các vùng bị tàn phá ở miền Trung. Nhiều người còn sống đã mất người thân, mất hết mọi thứ, họ không còn thực phẩm, nước uống, thuốc men và nơi tạm trú.  Thi hài đã để thối rưã trên các cánh đồng tạo lo ngại gây ra bệnh dịch.  Các cơ quan quốc tế và các nước đang cố gắng tranh thủ thời gian để cứu giúp nạn nhân. Một nữ phát ngôn viên Cao Ủy Liên Âu cho biết Cao Ủy đã đưa chuyên viên cứu trợ nhân đạo qua Phi Luật Tân để đánh giá các nhu cầu cấp thiết nhất. Cao ủy dùng 3 triệu euros để dùng cho nhu cầu cấp thiết tại các vùng bị thiệt hại nặng. Số tiền khẩn cấp này sẽ được trực tiếp trao cho nạn nhân qua các cơ quan thiện nguyện làm việc tại chỗ.  Cao ủy đặc trách cứu trợ nhân đạo và đáp ứng khủng hoảng đã đưa ra 3 ưu tiên, thứ nhất là phục hồi sự liên lạc với các vùng hẻo lánh, thứ nhì là nhanh chóng phân phối cứu trợ khẩn cấp và thứ 3 là cung cấp nơi tạm trú.  Bão Haiyan là trận bão mạnh chưa từng có ở Thái bình dương đã làm khoảng 10,000 người chế, tàn phá từ 70 tới 80% kiến trúc tại những vùng trận bão đi qua,