01/03/2018 | 3

Liên Âu công bố dự thảo hiệp ước chia tay nước Anh

Liên Âu công bố dự thảo hiệp ước chia tay nước Anh

Brussels, Bỉ (Reuters).- Hôm qua 28/02, trưởng đoàn thương thuyết của Liên Âu, ông Michel Barnier công bố dự thảo thoả ước quy định tiến trình chia tay nước Anh, kêu gọi cả hai phía cùng cố gắng thúc đẩy nếu muốn đạt đến sự thành công.

Đây là tài liệu dầy 120 trang gồm 6 phần, xác định những giới hạn an toàn của Liên Âu trong một số vấn đề chính yếu. Thí dụ như quyền công dân, giải quyết tài chính, sắp xếp giai đoạn chuyển tiếp, ấn định ranh giới giữa Ireland và Northern Ireland, cũng như nhiều vấn đề khác.

Tài liệu này cũng xác định việc Northern Ireland có thể ở lại liên minh quan thuế của Liên Âu hiện do Toà án Tư pháp Liên Âu điều hành. Bản dự thảo cũng đồng thời xác định giai đoạn chuyển tiếp phải kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, và việc nước Anh tham gia thị trường chung Âu châu cũng sẽ kết thúc trong giai đoạn này.

Đường ranh giới của Ireland được xác định trong bản dự thảo có vẻ đã làm nảy sinh vấn đề tranh chấp. Để tránh nguy cơ xảy ra xung đột giữa Northern Ireland của nước Anh và Ireland hiện là thành viên Liên Âu. Uỷ ban Liên Âu thúc giục hai bên cùng tuân thủ những quy định và luật lệ chung sau khi nước Anh rút khỏi Liên Âu. Khu vực giữa Northern Ireland và Ireland hiện không có đường ranh giới, và người ta có thể tự do vận chuyển hàng hoá qua lại.

Theo dự thảo này, Tổ Chức Quan thuế Liên Âu và Anh có thể cùng phối hợp để kiểm soát việc vận chuyển hàng hoá từ Anh đến Northern Ireland. Và Toà Án Tư Pháp Liên Âu có thẩm quyền giải quyết mọi vấn đề nẩy sinh. (Song Châu)