06/10/2016 | 1

Liên Âu cảnh cáo thuỷ sản Việt Nam chứa kim loại nặng vượt giới hạn cho phép

Liên Âu cảnh cáo thuỷ sản Việt Nam chứa kim loại nặng vượt giới hạn cho phép

11 lô hàng thủy sản Việt Nam xuất cảng sang Liên Âu chứa kim loại nặng vượt giới hạn cho phép. (Ảnh: fistenet.gov.vn)

Theo cơ quan quản trị phẩm chất sản phẩm của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn CSVN (Nafiqad), thì các lô hàng vừa kể được xuất cảng sang Liên Âu từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay. Các kim loại nặng được nêu ra trong cảnh cáo của Liên Âu là thủy ngân và cadmium.

Do cả năm 2015, Liên Âu chỉ cảnh cáo về 5 lô hàng thủy sản xuất cảng của Việt Nam, cho nên giới chức Nafiqad tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của thảm họa môi trường biển miền Trung, do Formosa gây ra đối với phẩm chất thủy sản của Việt Nam.

Cục trưởng Nafiqad là ông Nguyễn Như Tiệp cho biết Liên Âu bắt đầu cảnh cáo về số lượng lớn các lô hàng thủy sản của Việt Nam từ tháng 5. Từ đó, Nafiqad đã yêu cầu các công ty chế biến thủy sản xuất cảng vào Liên Âu duyệt xét quy trình kiểm soát phẩm chất, đưa ra những biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát mối nguy thủy sản bị ô nhiễm kim loại nặng.

Nafiqad khuyến cáo các nhà chế biến đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát nguyên liệu chế biến thủy hải san thu mua từ 4 tỉnh ven biển miền Trung.

Nafiqad cũng đề nghị các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng tiếp tục triển khai chặt chẽ hoạt động kiểm tra, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu, trong đó lưu ý ưu tiên lấy mẫu thẩm tra chỉ tiêu kim loại nặng đối với các lô hàng có thành phần nguyên liệu hải sản được nuôi trồng, khai thác, đánh bắt tại vùng biển các tỉnh miền Trung.

Huy Lam / SBTN