Home Liên Âu buộc Facebook, Google, Twitter sửa đổi nội dung dịch vụ để tránh bị phạt Liên Âu buộc Facebook, Google, Twitter sửa đổi nội dung dịch vụ để tránh bị phạt

Liên Âu buộc Facebook, Google, Twitter sửa đổi nội dung dịch vụ để tránh bị phạt