29/01/2017 | 1

Lệnh cấm của ông Trump có thể ảnh hưởng tới những người có thẻ xanh

Lệnh cấm của ông Trump có thể ảnh hưởng tới những người có thẻ xanh

Washington, DC. (CBS) – Sau sự hỗn loạn la rộng vì việc ai sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh hành pháp của ông Trump, cấm tạm thời các công dân từ các quốc gia đa số là người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ, các viên chức đang cố gắng làm sáng tỏ chính sách.

Các viên chức cao cấp của chính phủ nói với CBS News rằng những thường trú nhân Mỹ, có thẻ xanh, từ các quốc gia trong danh sách, việc xét duyện vào Hoa Kỳ sẽ được thực hiện tùy vào từng trường hợp. Lệnh hành pháp ngăn chặn người Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen đến Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày.

Theo một viên chức chính phủ, những người hiện ở ngoại quốc và muốn tái nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ được xét duyệt theo cùng tiến trình miễn trừ, ví dụ như những người bị bắt giữ ở phi trường JFK vào ngày hôm qua. Theo tạp chí Wall Street, trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại Giao, những người mang hai quốc tịch từ 7 quốc gia trên cũng sẽ bị ngăn chặn vào Hoa Kỳ.

Một viên chức chính phủ khẳng định với CBS News rằng lệnh hành pháp không phải là lệnh cấm du lịch. Viên chức này cho biết Bộ Ngoại Giao và Nội An vẫn đang trong quá trình hoàn tiện hướng dẫn tiếp theo về lệnh hành pháp. (Nguyên Trân)