05/04/2016 | 1

Leipzig phản đối nhập cư bất hợp pháp

Leipzig phản đối nhập cư bất hợp pháp

Leipzig, Đức. (Reuters) – Hàng ngàn người hôm thứ Hai đã xuống các conđường ở Leipzig để phản đối tình trạng nhập cư bất hợp pháp và phản đối các chính sách bất cập của chính quyền địa phương đối với các người tị nạn.

Chính quyền ủa thành phố ở miền đông nước Đức đã triển khai một số lượng lớn cảnh sát để duy trì trật tự. Nhưng không có các bạo động nào đã được báo cáo. Những người biểu tình tụ tập xung quanh một quảng trường ở Leipzig và khẳng định họ không bài ngoại hay là tân-phát xít. Họ tuyên bố chỉ đơn giản là phản đối các người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu ngụy trang bằng hình thức là những người tị nạn chiến tranh, cho các mục đích kinh tế. Một người biểu tình nói: “Thật dễ dàng để dùng các hộ chiếu giả, bây giờ có rất nhiều người từ các nước khác và họ đến đây không phải để thoát khỏi chiến tranh, nhưng chỉ vì có mục đích kinh tế…”

Những người biểu tình cho biết họ không chống lại người tỵ nạn chiến tranh nhưng phản đối mạnh mẽ các người tị nạn giả hiệu vào châu Âu. Một người biểu tình nói: “Tôi thực sự không chống lại người tỵ nạn chiến tranh, tôi chỉ phản đối các người nhập cư kinh tế, họ chỉ tìm kiếm cho các phúc lợi xã hội, và điều đó là không chấp nhận được”.(Lê Hoàng)