Lễ vọng Giáng Sinh tại Philadelphia

9 giờ đêm ngay 24/12, Cộng Đoàn Nữ Vương Mân Côi  – Tổng Giáp Phận Philadelphia đã cử hành Đại Lễ mừng Giáng Sinh 2016 tại nguyện đường Nữ Vương Mân Côi của cộng đoàn. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.