Lễ vinh danh cờ vàng tại học khu East side San Jose

Chủ Nhật 26/6/2017, một buổi lễ vinh danh lá cờ vàng tại học khu East side đã được tổ chức bởi cô Vân Lê – Ủy Viên Giáo Dục Học Khu East Side thành phố San Jose.