Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ vinh danh cờ vàng tại học khu East side San Jose

Lễ vinh danh cờ vàng tại học khu East side San Jose

Chủ Nhật 26/6/2017, một buổi lễ vinh danh lá cờ vàng tại học khu East side đã được tổ chức bởi cô Vân Lê – Ủy Viên Giáo Dục Học Khu East Side thành phố San Jose.