Lễ vinh danh 70 năm cờ vàng tại Pháp

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm bảng Tuyên Ngôn quốc tế Nhân quyền ra đời tại Pháp và cũng là 70 năm lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhân là quốc kỳ chính thức của nước VN. Gần 30 hội đoàn tại Pháp đã tổ chức lễ vinh danh lá cờ vàng, biểu tượng của Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Trong dịp này, mọi người cũng lên tiếng phản đối nhà cầm quyền CSVN dự định thông qua luật cho thuê đặc khu 99 năm.