Lễ vía Bà Chúa Xứ tại Sydney

Vào ngày 29/5/2016, cũng nhằm ngày 23/4 năm Bính Thân, Lễ vía Bà Chúa Xứ đã được tổ chức tại một cư gia của Cô Hiền trong vùng Cabramatta. Tuy không to lớn hay đông đảo như ở Việt Nam nhưng cũng có nhiều đệ tử và bằng hữu đến tham dự trong ngày hôm đó vì sự tính ngưỡng trong tâm linh đối với bà Chúa Xứ. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.