Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ tuyên thệ nhận chức Nghị viên của ông Daniel Nguyễn tại Lake Oswego, Oregon

Lễ tuyên thệ nhận chức Nghị viên của ông Daniel Nguyễn tại Lake Oswego, Oregon

<iframe width=”560″ height=”415″ src=”https://www.youtube.com/embed/YvjZab5BGBE” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Vào lúc 6giờ 30phút chiều thứ tư ngày 02 tháng 01 năm 2019 đã diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức Nghị viên của ông Daniel Nguyễn – Lake Oswego City Council tại Tòa Thị chính Thành phố Lake Oswego. Phóng viên Quang Trung gởi bản tường trình như sau.