18/07/2017 | 7

Lễ tuyên khấn hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Portland

Vào lúc 10giờ sáng ngày 15 tháng 07 năm 2017, nơi khuôn viên Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã diễn ra Thánh Lễ Tạ Ơn và Lập Lại Lời Tuyên Khấn của quý Soeur thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt miền Portland Oregon.